Aineisto-ohjeet


Osoitteiston muoto

Tekstitiedosto, kentät vakiolevyisiä, otsikkorivi.


Osoitteiden nimeäminen

Tekstitiedosto, kentät erotettu merkillä , esim. puolipiste (;) tai sarkain. Otsikkorivi.

 

Osoitteiden toimittaminen

Excel-muotoisissa tiedostoissa jokaisesta osoitteistosta on tehtävä oma erillinen tiedosto. Välilehtiä ei saa käyttää.

Suositeltavaa on, että osoitteet toimitetaan yhdessä tiedostossa, jos postituserä ja tuotetyyppi ovat samat.

Tulostusaineisto ja liitteet kohdistetaan tuotteeseen selektiivisenä, versiokoodin perusteella.

Digituotteessa voidaan yhteen tuotteeseen yhdistää tietoja useammasta tiedostosta. Tiedostojen ei tarvitse olla samanmuotoisia keskenään. Yhdistettävissä tiedostoissa pitää olla vähintään yksi kenttä, joka on sisällöltään identtinen molemmissa tiedostoissa yhdistämistä varten, mikäli yhdistettävä tieto on versioitua.

Osoitteistot nimetään mahdollisimman yksilöllisesti, suositeltavaa on käyttää nimen edessä vvkk(pp) muotoa, jolloin osoitteiston tunnistettavuus paranee.

Mikäli osoitteistoja on useita versioita, osoitteet on nimettävä samalla alkuosalla + versio.

- osoitteiston toimitustapa

- osoitteiston nimi ja tyyppi (sekä mahdollinen salasana)

- tuotteen nimi ja versio, johon osoitteisto liittyy

- osoitteiston lukumäärä versioittain

- osoitteiden yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite


Ulkomaalaiset osoitteet on lähetettävä aina omassa osoitetiedostossa. Lisäksi suositellaan käytettäväksi 2-merkkistä maakoodi-kenttää.
Mikäli postitusmerkintä poikkeaa suomalaisista osoitteista, suositellaan, että merkintä olisi osoitteistossa mukana, vaihtoehtoisesti postitustapa on ilmoitettava raportissa.


Monikappalelähetykset tulevat kyseeseen silloin, kun halutaan lähettää useampi kuin yksi tuote, silloin suositellaan käytettäväksi kappalemäärä-kentää.
Samassa osoitteistossa tulevien osoitteiden, joihin halutaan vain yksi tuote, kappalemääräksi merkitään 1.

Käytettävät ohjelmat (PC ja MAC)

Freehand MX
Illustrator CS
InDesign CS
PhotoShop CS
Tekstinkäsittelyohjelmat (esim. Word) vain tekstin siirtoon.

Toimisto-ohjelmilla tehdyt aineistot kuten word, powerpoint ja excel eivät sovellu painoaineistoksi. Vaikka jotkut tiedostot eivät aukea, voi ne lähettää meille, koska saamme ne ohjelmillamme täällä auki.

Logosta on usein olemassa monia tiedostoja, kuten eps-, ai-, psd-, pdf- tai tiff-tiedosto, joten voimme käyttää myös niitä. Jos näitä tiedostoja ei ole, niitä voi pyytää aineiston tekijältä.

Mikäli aineisto ei ole painokelpoinen, veloitamme sen tekemisestä.


Kuvat ja piirrokset

Tiedostomuoto TIFF, EPS tai JPG, resoluution oltava vähintään 300 dpi. Logot voivat olla myös Freehand-, Illustrator- tai Indesign-tiedostoina. Alkuperäiset kuva- ja logotiedostot on laitettava aina erikseen mukaan, vaikka ne olisivat viety grafiikkaohjelmaan. Tarvitsemme myös käytetyt PMS-värien numerokoodit.

Fontit konvertoidaan poluksi (grafiikkaohjelmat) tai toimitetaan fonttitiedoston mukana. Mikäli fontit on konvertoitu, tekstimuutoksia ei voida enää tehdä.

4-väritöissä käytetään CMYK-värejä. Muissa kuin 4-väritöissä käytetään PMS-värejä.
Painovalmis aineisto pdf-tiedostona.


Väriprofiilit

Päällystetty paperi Coated Fogra 39 ja päällystämättömän paperi Uncoated Fogra 29.
Mikäli julkaisu on useampisivuinen, työ on lähetettävä sivuttain, ei aukeamina.

 

Aineiston siirto

Ftp
Dropbox
WeTransfer

Sähköposti : tuotanto(at)suomenuusiokuori.fi

Mikäli aineisto pakataan, pyydämme käyttämään itsestään purkautuvia pakkauksia ja ilmoittamaan pakkausohjelman.

Uusiokuori

Postituspalvelut

Ekopaino